• Nádražní řádek 20, Hodonín

O tom, jak je v Hodoníně 3,7 milionu víc než 5 milionů

28.6.2023 | Články > Politika  |  Tisk
Na zastupitelstvu města dne 20. 6. 2023 odsouhlasili koaliční zastupitelé (Hnutí pro Hodonín, ANO) prodej městského pozemku na rohu ulic Dobrovolského a Legionářů panu MUDr. Matuškovi. Přinášíme informace o nadstandardním přístupu ke kupujícímu, který byl v posledních komunálních volbách minulý rok kandidátem na zastupitele za Hnutí pro Hodonín.


Je to už téměř 8 let, co jsme psali článek s názvem O tom, jak je pět milionů víc jak sedm, který komentoval podivný prodej pozemku v areálu Velká kasárna firmě Zlomek. Většina obyvatel Hodonína ví, jaká se z této kauzy vyvinula ostuda. Nyní musíme konstatovat, že historie se z velké části opakuje. I tento měsíc zastupitelstvo prodalo neobyčejně lukrativní městský pozemek na Masarykově náměstí za velmi výhodných podmínek, a nyní dokonce člověku (resp. firmě člověka), který je přímo napojen na Hnutí pro Hodonín.

V minulém volebním období řešil prodej předmětného pozemku náš zastupitel, tehdejší místostarosta a garant majetkoprávního odboru, Petr Buráň. S právním oddělením řešili seznam kritérií, která by uchazeči o pozemek museli splnit, aby se o něj mohli ucházet a po koupi byli zároveň povinni daný záměr skutečně realizovat.

Zároveň se s architektem konzultoval stavební hledisko, které by částečně konkretizovalo a zavazovalo stavebníka postavit stavbu s co největším užitkem pro město. Cílem takového postupu bylo zabránit v koupi spekulantům a zároveň vybrat z velkého množství uchazečů toho nejlepšího.

Veškeré tyto úkony prodej prodlužovaly a zveřejnění prodeje se tak v minulém volebním období nestihlo. Plánovali jsme otevřené, předvídatelné a přezkoumatelné výběrové řízení, avšak nová koalice prodala pozemek bez soutěže a předem vybranému uchazeči, který je k realizaci veřejně prezentovaného záměru vázán pouze možnou pokutou v komické výši 0,5 milionu v případě nedodržení svého závazku.

Jak nakonec prodej dopadl?

 • Rada města projednávala prodej (jediný bod programu) na mimořádné radě 29. 5. a rozhodla zveřejnit záměr prodat pozemek předem vybranému zájemci.
 • Rada města na jednání 6. 6. doporučila prodat pozemek firmě REAG PLUS, kterou reprezentuje MUDr. Matuška, jako předem vybranému zájemci, a to přestože své nabídky mohli další zájemci předkládat od 31. 5. do 19. 6. V materiálu předloženém Radě bylo uvedeno, že se k záměru nikdo nepřihlásil.
 • Zastupitelstvo schválilo prodej firmě REAG PLUS na schůzi 20. 6. za kupní cenu 3,691,121 Kč, a to s podmínkou, že kupující musí po dobu deseti let od kolaudace provozovat v místě nestátní zdravotnické zařízení – vaskulární centrum.

V materiálech na Radu i zastupitelstvo se uvádí, že se k záměru nikdo jiný nevyjádřil. Je to lež. Zájem koupit pozemek projevila firma ELVOREV. Jde o hodonínskou firmu, která před časem úspěšně vysoutěžila budovu na rohu ulic Dobrovolského a Komenského (v budově je nyní např. provozovna Thomas Johann Kafé), kterou firma zrekonstruovala a dodnes provozuje. Je to také ověřený dodavatel elektromontáží např. do hodonínských základních škol. Firma ELVOREV reagovala 11. 6., tedy v době, kdy se bylo možné k nabídce vyjádřit, a nabídla 5 milionů korun. Firma ve své nabídce deklarovala, že by postavila polyfunkční dům se zdravotnickými prostory. Později, dne 19. 6. (tedy stále v termínu), společnost ELVOREV nabídku rozšířila o závazek, že by po dobu 10 let byly v budově umístěny pouze ordinace a lékařské, příp. zdravotnické zařízení.

Zajímavostí je, že firma ELVOREV v průběhu posledních min. 5 let několikrát projevila o koupi nemovitosti zájem, avšak nikdy jí nebylo vyhověno. 

Proč si myslíme, že prodej neprobíhal transparentně?

 • Záměr prodeje byl schválen na mimořádné Radě, tedy bez toho, aby k této Radě byla týden předem zveřejněna pozvánka, jak je to běžné. Ten, kdo programy Rady sleduje právě proto, aby mu neunikly případné prodeje městského majetku, mohl prodej přehlédnout, příp. si ho všimnout později, než kdyby byl záměr projednáván řádně.
 • Rada města se rozhodla pro prodej předem vybranému zájemci, ačkoliv jde o velmi lukrativní pozemek v samém centru města, takže je předpoklad vyššího zájmu investorů.
 • Rada města rozhodla, resp. doporučila zastupitelstvu, prodej firmě MUDr. Matušky v době, kdy se ještě dalách 13 dní k nabídce mohli vyjadřovat další zájemci. Záměry jiných firem je tedy vůbec nezajímaly a vyvěšení na úřední desku bylo pouhou formalitou.
 • Rada města omlouvá nestandardní prodej tím, že je potřeba, aby v Hodoníně vzniklo vaskulární centrum. To přitom už v Hodoníně funguje právě pod hlavičkou MUDr Matušky. Chápeme, že chce MUDr. Matuška své centrum rozvíjet, avšak neexistuje žádná studie či jiný dokument, který by prokazoval, že je to právě oblast vaskulární medicíny, která v Hodoníně nejvíc chybí.
 • Rada města se vůbec nezabývala nabídkou firmy ELVOREV, která deklarovala, že by v objektu sídlily také ordinace. Objekt tedy mohl vyřešit nedostatek lékařů v jiných lékařských odvětví, která v Hodoníně kriticky chybí.
 • Záměr prodeje byl na úřední desce zveřejněn 20 dnů, a to považujeme za velmi krátkou dobu na to, aby mohli uchazeči vypracovat dostatečně kvalitní návrhy a mohli být rovnocenným soupeřem firmě, která měla prodej podle všeho předjednaný dopředu.
 • Kdyby veřejná zakázka probíhala klasickým transparentním způsobem, mohlo se do něj přihlásit více firem a mezi nabídkami by byla vybrána ta, která by byla pro Hodonín skutečně nejvýhodnější z hlediska potřeby i ceny.
 • Rada se vůbec nevypořádala s tím, že pozemek prodává firmě člověka, který byl na kandidátce starostova Hnutí pro Hodonín.

Tímto článkem nechceme nijak snižovat odbornost MUDr. Matušky a rozhodně netvrdíme, že je jeho záměr špatný. Nesouhlasíme však s tím, jakým způsobem MUDr. Matuška pozemek získal, tedy jak proběhla, nebo spíš neproběhla, veřejná soutěž. Nelíbí se nám, že je lukrativní pozemek v centru města prodáván jakýmsi podivným zrychleným způsobem prostřednictvím mimořádné Rady. Nelíbí se nám, že druhý uchazeč o koupi nebyl dostatečně vyslyšen a že forma prodeje další zájemce maximálně eliminovala. Také se nám nelíbí, že takto nestandardně je prodáván pozemek firmě člověka, který byl na kandidátce Hnutí pro Hodonín.

Samozřejmě přítomnost kohokoli na jakékoli kandidátce by dotyčného neměla diskvalifikovat ze soutěže o získání městského pozemku, avšak očekávali bychom (a my bychom tak rozhodně postupovali), že kvůli provázanosti s vedením města bude soutěž probíhat co nejvíce transparentně, řádně a přehledně, aby se co maximálně eliminovaly domněnky o klientelismu. Přístup Rady byl ale naprosto opačný, a proto i v tomto případě v mnohých zůstala pachuť, že opět zvítězily známosti nad férovou soutěží. Jsme zklamáni, že důvěra v samosprávu byla opět otřesena.

Pro uvedený prodej na zastupitelstvu města rozhodli 20. 6. 2023 tito zastupitelé: Petr Beck, Tomáš Bernátek, Přemysl Dörr, Pavel Dvořáček, Ondřej Fialík, Andrea Husáková, Marek Jedlička, Ladislav Korbel, Jiří Ledvina, Zuzana Letnická, Lukáš Lípa, Radovan Lysák, Kateřina Maňáková, Vojtěch Salajka, Tomáš Slezák, Libor Střecha, Petr Uřičář. 
Proti hlasovali Petr Buráň, David Herzán, Marta Kotková, Terézia Mlýnková Išková.
Ostatní přítomní vyjádřili svůj názor tím, že nehlasovali nebo se hlasování zdrželi.

Elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru

O nás

Jsme Hodoňáci!

Hodonín je naším domovem a chceme v něm, stejně jako vy, žít dobrý život v kvalitním prostředí. Hodonín má jako centrum mikroregionu a díky strategické poloze na česko-slovensko-rakouské hranici velký potenciál, který ale bohužel nikdo v novodobé historii nedokázal proměnit.

Naši členové Terézia Mlýnková Išková, Petr Buráň a Martin Kočí jsou členové současné koalice a pomohli Hodonínu dát to, co potřeboval nejvíce - stabilitu. Bez kolotočů ve vedení města. Bez intrik a podrazů.

Bez prospěchářských her.

Jsme hrdí na to, že jsme mohli tvořit koalici, která vrátila naprosté většině lidí důvěru v politickou reprezentaci.

Nyní je však třeba posunout se dál.

Po nabyté stabilitě je potřeba rozpohybovat kolečka našeho města, aby tak mohlo povstat z popela a ukázat, co vše může svým obyvatelům, ale také lidem z okolí a turistům, přinést.

Chceme ukončit přešlapování na místě, našim hlavním heslem je AKCESCHOPNOST!

I když si uvědomujeme, že spousta procesů samosprávy si vyžaduje delší čas od myšlenky k realizaci, vnímáme, že spousta času je promrhávána nerozhodností, hledáním složitostí tam, kde nejsou, upínáním se na koncepční dokumenty, které stále nepřicházejí.

Všichni naši členové ve svém každodenním životě dokazují, že od slov k činům opravdu nemají daleko a město se tak pod jejich vedením bude měnit v atraktivní moderní destinaci mnohem rychleji než je tomu dnes.

Za krokem krok sun rok

 • 2014

  Vznik

  Naše politická historie se začala psát roku 2014, kdy jedni z našich zakládajících členů, Terézia Mlýnková Išková a Petr Buráň, poprvé zasedli do zastupitelských lavic. Tenkrát ještě v opozici, kde aktivně hájili zájmy obyvatel Hodonína.

 • 2018 - 2022

  Koaliční strana

  V roce 2018 se k dvojici Išková-Buráň přidal zastupitel Martin Kočí. Od té chvíle tito tři fungují v koalici. Petr jako místostarosta a garant odboru právního a majetkového, Tereza jako radní a garantka Domu kultury a dobrovolných hasičů a Martin jako zastupitel a místopředseda dozorčí rady Tespry a člen finančního výboru.

 • 2014 - 2018

  Práce v opozici

  Mezi své největší vyhrané boje řadí to, že jejich aktivita měla lví podíl na tom, aby se v areálu Velká kasárna nepostavila plechová výrobní hala, že na jednání zastupitelstva byl začleněn stálý bod Dotazy občanů nebo že se upustilo od prodeje městských bytů za směšných 40% jejich hodnoty.

 • 2022

  Pod novou vlajkou

  V předchozích volbách jsme kandidovali za stranu Svobodní, ale jelikož se strana odklonila od svých původních myšlenek, rozhodli jsme se jít vlastní cestou.

  V komunálních volbách v září 2022 jsme získali dva zastupitelské mandáty

Změna, která bude vidět

Naše město

Místo pro život

Rozvoj a vznik ploch pro výstavbu rodinných a bytových domů

Veřejný prostor

Infrastruktura

Investice do veřejného prostoru - parky, chodníky, silnice, cyklostezky

Volný čas

Lázeňské město

Rozvoj regionální spolupráce a mezinárodních vztahů

Desatero Hodoňáků

10 hlavních programových priorit

01. Bydlení

Zaměříme maximální pozornost a napneme všechny síly k tomu, aby lidé z Hodonína přestali odcházet a měli si kde postavit svůj vysněný dům, nebo pořídit byt. Více info >

02. Pracovní příležitosti

Díky zkušenostem našich členů z oblasti podnikání a také za případné pomoci poradenské společnosti přivedeme do Hodonína zaměstnavatele, a to zejména pro kvalifikované pracovníky. Více info >

03. Nadregionální spolupráce

Budeme podporovat integritu mezi Hodonínem a sousedními obcemi Lužicemi, Mikulčicemi a Rohatcem a zajistit, aby byly tyto obce napojeny na pravidelnou MHD. Více info >

04. Nový dům kultury

Rekonstrukce stávajícího domu kultury za stovky milionů korun nám nedává smysl. Podpoříme vznik nové, funkčně i architektonicky kvalitní budovy Domu kultury. Více info >

05. Péče o seniory

Budeme iniciovat vybudování nového domova důchodců v blízkosti hodonínských lázní s nadstandardní péčí o seniory. Podpoříme řešení nedostatku lékařů. Více info >

06. Cestovní ruch

Zlepšíme marketingovou propagaci Hodonína. Město musí zcela změnit svou marketingovou strategii s cílem učinit z Hodonína město destinační, nikoliv průjezdové. Více info >

07. Infrastruktura

Budeme zvyšovat podíl cyklostezek ve městě a jejich napojení na okolní vesnice a dovedeme do úspěšného konce rekonstrukci parku Sadová a parku Mírové náměstí. Více info >

08. Transparentnost

Průhlednost ve financích, rozhodnutích, veřejných zakázkách, otevřenost, zapojení občanů a diskuze s nimi, jejich informovanost. Právě takto chceme vést naše město. Více info >

09. Obnova po tornádu

Vrátíme Bažantnici co nejvíce z jejího původního charakteru. Ve spolupráci s osadním výborem se budeme zabývat taky infrastrukturou opomíjeného Pánova. Více info >

10. Spolky, sport a podnikání

Máme ambici prolomit zavedené vnímání, že všechno vyžití by mělo zabezpečovat a organizovat město. Budeme více propagovat úspěchy našich sportovců. Více info >

Přidat se

Chci být součástí nebo podporovatelem hnutí Hodoňáci

Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet: